Sanytol Eucalyptus Płyn dezynfekujący i czyszczący podłogi i inne powierzchnie 5 l 5 l

Producent: Sanytol

zł54,26

Dostępność: Dostępne 5+ sztuk (27.02.2024)
Properties
skoncentrowana formuła
bez chloru
zabija 99,9 % bakterie, grzyby, wirusy
odtłuszcza i czyści

Storage and use

Rodzaj przechowywania

Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Stosowanie. Rozcieńczony Zastosowanie: do dużych powierzchni (podłogi drewniane i panele, płytki podłogowe i ścienne, marmury, powierzchnie metalowe): Stosować 1 nakrętkę (70 ml) na 5 L wody. Do głębokiego czyszczenia i dezynfekcji, należy wlać 3,5 nakrętki (250 ml) do 1 litra wody. Bez spłukiwania. Bezpośredni Sposób użycia: Używaj na mokrą gąbkę lub bezpośrednio na powierzchnie, które mają być czyszczone. Końcowe stężenie produktu wynosi 100 % (do bezpośredniego użycia). Pozostawić na 15 min., a następnie spłukać wodą.

Przechowywanie

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Najlepiej zużyć: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Detailed Data

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Nie wdychać produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację.

UWAGI: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwale skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami. Nie spożywać. Substancja czynna (PT2/AL): chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 0,5 g/100 g (EC: 230-525-2; CAS: 7173-51-5). Grupa 2: Produkty stosowane do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5 %), kationowe środki powierzchniowo czynne (<5 %), substancje dezynfekujące, kompozycje zapachowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, zapewnić ciepło i spokój. Uboczne skutki stosowania: nie stwierdzono.

Pozwolenie na obrót nr 6698/16.

Języki na opakowaniu

  • czeski
  • węgierski
  • polski
  • rumuński
  • słowacki

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Płyn dezynfekujący i czyszczący podłogi i inne powierzchnie
Wariant - Eucalyptus

0 Opinii

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć