Finish Płyn nabłyszczający cytrynowy 800 ml 800 ml

Producent: Finish

zł19,55

Dostępność: Dostępne 5+ sztuk (27.02.2024)
Properties
eliminuje: krople wody, zacieki, nalot
nadaje: diamentowy połysk

Storage and use

Rodzaj przechowywania

Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: regularnie uzupełniaj odpowiedni zbiornik płynu nabłyszczającego.

Przechowywanie

Data ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.

Detailed Data

Regulacje CLP

wykrzyknik - Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Finish Płyn nabłyszczający. Cytrynowy. UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Język produktu

Język danych - polski
Główny język opisu - polski

Języki na opakowaniu

  • czeski
  • węgierski
  • polski
  • słowacki
  • słoweński

Podzielony opis produktu

Nazwa funkcjonalna - Płyn nabłyszczający
Wariant - cytrynowy

0 Opinii

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć