CINK CREAM CYTRYNA MLECZKO DO CZYSZCZENIA 500 G

Producent: CINK

zł4,17

Dostępność: Dostępne 5+ sztuk (27.02.2024)

Mleczko do czyszczenia Cink (produkt własny Ageo.cz) z unikatową Formułą Nano znakomicie usuwa nieczystości i tłuszcz. Łączy zalety proszku do czyszczenia z delikatnością kremu, dzięki czemu działa jeszcze intensywniej.

Aktywne cząsteczki ścierne rozprawią się skutecznie nawet z mocno zabrudzonymi powierzchniami, nadaje się do czyszczenia kuchenek, wyposażenia łazienek, naczyń emaliowanych, baterii kuchennych i łazienkowych itp. Cink jest produktem najwyższej jakości opracowanym według formuły nowej generacji.

Sposób użycia: Nierozrzedzone nanieść bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na chwilę, potem wycierać wilgotną szmatką aż do wyczyszczenia.

Ostrzeżenie. Działa drażniąco na oczy. Po użyciu dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut . Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić sie pod opiekę lekarza.

Substancje niebezpieczne: C12-C15 Pareth 3.

Skład: mniej niż 5 % anionowe substancje powierzchniowo czynne, substancja ścierna, substancje pomocnicze, substancje zapachowe, substancje konserwujące: 1,2-benzisothiazolin-3-on.

Hasło ostrzegawcze: OSTRZEŻENIE

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi
P264 Po użyciu dokładnie umyć ręce.
P 305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić sie pod opiekę lekarza.

 

Substancje niebezpieczne:
C12-C15 Pareth 3

 


Inne zagrożenia:
Nie zostały zakwalifikowane jako PBT lub vPvB.

 


Cena jednostkowa 59 CZK za 1 kg.

0 Opinii

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć