CINK ŚRODEK DO MYCIA SZYB 500 ML

Producent: CINK

zł4,17

Dostępność: Dostępne 5+ sztuk (27.02.2024)

Cink do mycia szyb (produkt własny Ageo.cz) z unikatową Formułą Nano zapewni Twoim oknom olśniewającą czystość bez smug.

Cink jest produktem najwyższej jakości opracowanym według formuły nowej generacji. Czyści szkło i inne gładkie powierzchnie jak lustra, płytki podłogowe itp., nie pozostawia śladów, rozpuszcza tłuszcz i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Łatwe użytkowanie dzięki praktycznemu rozpylaczowi.

Sposób użycia: Rozpylić środek na czyszczoną powierzchnię, rozetrzeć i wypolerować suchą szmatką. Doskonały połysk osiągniesz stosując papierowe ręczniki lub ścierki.

OSTRZEŻENIE. Łatwopalna ciecz i pary. Przed użyciem przeczytać informacje na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Chronić przed wysoką temperaturą, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami zapłonu. Zakaz palenia. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Zawartość /opakowanie usunąć jako niebezpieczny odpad przekazując osobie odpowiedzialnej. Zawiera 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może wywołać reakcję alergiczną.
Substancje niebezpieczne: Propanol 3%, Ethanol 2,6%.


Skład: < 5 % anionowe substancje powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe substancje powierzchniowo czynne, substancje konserwujące (2-Bromo-2 Nitropropane - 1,3 diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone),substancja zapachowa (Limonene), substancje pomocnicze.

Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/opakowanie usuwać jako niebezpieczne odpady przekazując osobie odpowiedzialnej.


Zwroty uzupełniające:
Zawiera 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może wywołać reakcję alergiczną.

 

Substancje niebezpieczne: Propanol 3%, Ethanol 2,6%.

Inne zagrożenia:
Produkt nie spełnia kryteriów do zakwalifikowania jako substancji PBT lub vPvB.

Cena jednostkowa 69 CZK za 1 l.

0 Opinii

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć